INDICADORS COMPLEMENTARIS

Els indicadors complementaris poden estar associats a ODS del full de ruta, en cas que s'hagi considerat adient ampliar el llistat d'indicadors, o a altres ODS no inclosos al full de ruta. En aquest darrer cas, aquest fet respon a la necessitat d’establir indicadors de la totalitat dels ODS, degut a la seva importància en conjunt, per tal de poder fer un seguiment global i transversal de l’Agenda 2030 Manlleu més enllà dels 6 ODS motor en els que es centra el full de ruta.