Presentació del PAM 2019-2023

Us presento el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023, elaborat conjuntament entre els membres de l’equip de govern i el personal tècnic municipal, amb l’objectiu de recollir en un document els objectius principals de l’acció de govern d’aquest mandat.

Hi ha aspectes que tots tenim molt clars, però que de vegades cal posar-los per escrit: l’Ajuntament de Manlleu està, per davant de tot, al servei de la ciutadania. Hem d’aconseguir generar conjuntament, ajuntament i ciutadania, un millor benestar per els qui viuen a la nostra ciutat i això ho farem amb unes polítiques i uns serveis públics de qualitat.

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el full de ruta que marca les accions i els projectes a realitzar en el mandat actual. D'una banda, conté el marc estratègic, que defineix la missió, la visió, l'estil de govern, els objectius i els projectes estratègics; de l’altra, el marc operatiu, que recull les principals línies d’actuació per a assolir els objectius definits i un sistema d’indicadors de seguiment per a avaluar-ne el grau d’execució. Aquestes dues parts diferenciades del Pla estan vinculades per tal d’assegurar l’alineació de la voluntat política amb la gestió de la corporació municipal.

El PAM de Manlleu defineix 5 grans objectius de ciutat:

  • Manlleu ciutat educadora i del coneixement
  • Manlleu ciutat generadora d’ocupació i dinamitzadora econòmicament
  • Manlleu ciutat amable i sostenible
  • Manlleu ciutat inclusiva i al servei de les persones
  • Manlleu govern transformador i amb lideratge territorial.

Per aconseguir aquests grans objectius hem definit 11 objectius estratègics que es divideixen en objectius específics i en accions concretes. Us convidem a consultar aquest PAM i a fer un seguiment de les avaluacions que periòdicament n’anirem fent per mostrar el seu grau d’execució, que de ben segur ens ajudarà a millorar tant la corporació municipal com la ciutat.

Des de l’Ajuntament treballarem per fer de Manlleu una ciutat per viure-hi, una ciutat creadora d’oportunitats per a tothom i pròspera econòmicament, un referent en la creació de coneixement. Treballarem per què la nostra ciutat sigui motiu d’orgull manlleuenc.

Àlex Garrido i Serra

Alcalde de Manlleu