Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima

El canvi climàtic és un dels majors reptes als quals ens enfrontem. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils en són la causa principal. Les conseqüències que tot just comencem a percebre ens afecten en tots els àmbits i és urgent actuar, tant per reduir les emissions i evitar augments de temperatura superiors a 1,5ºC com per adaptar-nos als impactes que ja hi ha i als que es preveuen.

Bona part d’aquestes emissions estan associades a l’ús de l’energia i és per això que per reduir les emissions cal actuar i transformar el sistema energètic. Per això parlem de fer una transició energètica, que no és només un canvi en les fonts energètiques, per passar de fonts contaminants a fonts renovables de menor impacte, sinó que també representa un canvi de model, amb la implicació i acció directa de tothom. Els consumidors han d’esdevenir una part central de la transició energètica, i els governs locals hi juguen un paper rellevant.

L’Ajuntament de Manlleu té la voluntat d’implicar-se activament en aquest canvi de model i per això s’ha adherit a la iniciativa europea del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Aquesta iniciativa europea que ara ha esdevingut mundial (el Pacte Global) comporta l’assumpció dels compromisos següents:

- Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle més d’un 55% per a l’any 2030 i assolir les emissions zero al 2050.

- Enfortir la capacitat per adaptar el municipi als impactes inevitables del canvi climàtic i esdevenir més resilient.

- Garantir l’accés a una energia segura i sostenible a tota la ciutadania.

Manlleu ja es va adherir al Pacte dels Alcaldes l’any 2008 on assumia el compromís de reduir emissions en més d’un 20% l’any 2020. La situació d’emergència climàtica actual i la necessitat de ser més ambiciosos han fet que Manlleu renovi el seu compromís amb el Pacte dels Alcaldes i assumeixi reptes més ambiciosos. El Pla de Transició Energètica Municipal conjuntament amb el Pla d’adaptació d’abast comarcal conformen el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que vol donar resposta a aquest compromís.

Veure compromisos d'Acció Climàtica

Veure Infografia PAESC

Veure document complet PAESC

Darrera actualització: 22 setembre de 2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un conjunt d'objectius mundials relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i econòmics amb què s'enfronta el nostre món. Aquí pots veure com el Pla connecta amb els ODS.